.

2019. July 24. Wednesday, Kinga,Kincső napja van. Tizenháromezer példányos, ingyenes regionális havi lap, heti hírlevél és napi frissítésű honlap
Kereső
 
Iránytű Heti Hírek

Galéria


Belépés a fórumba


Városüzemeltetési vezetőt keres a város

Budakeszi > Gazdasági rovat
2017-02-16
752 olvasás

Budakeszi önkormányzata pályázatot hirdet az általa alapított Budakeszi Városfejlesztési és Város-üzemeltetési (BVV) Kft. ügyvezetői munkakörére határozatlan idejű, vezető tisztségviselő munkaviszony keretében. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20. 12 óra.

Az ügyvezető a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-a szerinti vezető tisztségviselőnek minősül.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2017. április 3.

Az ügyvezető feladata:
•    Az általános ügyvezetői gyakorlatnak, valamint a törvényes rendelkezésnek megfelelően önállóan és a kívánt szakmai színvonalon irányítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja a társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat.
•    Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.
•    Az alapító hozzájárulása nélkül jogosult - az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével - eljárni, az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyekben köteles képviselő-testületi határozatot kérni.  Köteles mindenkor úgy tevékenykedni, hogy az alapító érdekeivel teljes összhangban legyen.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel járó egyéb feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, ezen belül többek között:
•    a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,
•    a gazdasági társaság működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,
•    az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek szakszerű üzemeltetése
•    a társaság éves üzleti tervének és az előírt éves beszámolónak, az üzleti terv és beszámoló adatai valódiságának biztosítása,
•    a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.

Bérezés: A BVV Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltak alapján kölcsönösen megállapított, kialkudott munkabér.

Pályázati feltételek:

•    Felsőfokú szakirányú végzettség.
•    Legalább 3 éves műszaki területen megszerzett gyakorlat.
•    Legalább 3 éves vezetői tapasztalat.
•    Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
•    A pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie.
•    B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    intézményi üzemeltetésben, karbantartásban szerzett gyakorlat,
•    önkormányzati működésre vonatkozó tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    végzettséget igazoló okiratok másolatai,
•    a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz a bérigény megjelölésével,
•    motivációs levél,
•    szakmai, vezetői elképzelések,
•    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
•    nyilatkozat a pályázati feltételeknek való megfelelésről,
•    hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
•    nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
•    a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.  12 óra

A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik Budakeszi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, Budakeszi Város Önkormányzatának honlapján, a Budakeszi Hírmondóban, és a www.profession.hu oldalon.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) címére történő megküldésével.
Személyesen benyújtva zárt borítékban Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2092 Budakeszi, Fő u. 179.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT: ÜGYVEZETŐ – BVV KFT.”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság által végzett előkészítést követően Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

Nyomtatható verzió

Vissza | A lap tetejére

     
     

www.budakornyekiiranytu.hu 

Made by EG-LOGIC