Pest megye > Gazdasági rovat
Döntött a kormány: önálló régió lesz Pest megye

2016-01-06 20:47:05
1016 olvasás

A Kormány támogatja Pest megye és Budapest önálló NUTS2-es régiókká válását közigazgatási határaik mentén. Ezzel a régiók száma hétről nyolcra bővül. A kormányhatározat szerint a nemzetgazdasági miniszter a KSH elnökével 2016. február 1-ig kidolgozza az átsorolás módosítási kérelmét.

A Magyar Közlönyben december 29-én megjelent kormányhatározat szerint a nemzetgazdasági miniszter a KSH elnökével 2016. február 1-ig kidolgozza a közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítási kérelmét, és a brüsszeli magyar állandó képviselet útján benyújtja az Európai Bizottság főtitkárságára és az Európai Unió statisztikai hivatalához, az EUROSTAT-hoz.

Mivel Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság döntésétől számított második évben léphet hatályba, első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régiónak járó - többletforrást. Annak érdekében, hogy Pest megye gazdasági-társadalmi mutatóinak negatív tendenciái már ebben a fejlesztési ciklusban mérséklődjenek, a Kormány arról is döntött, hogy a nemzetgazdasági miniszter - a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával - megvizsgálja a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén működő vállalkozások számára célzott fejlesztési források biztosításának lehetőségét - már a mostani fejlesztési ciklusra.

Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a támogatás szintjét és a nemzeti hozzájárulás mértékét (társfinanszírozási arány) hozzáigazítja az egyes régiók fejlettségi szintjéhez. A Pest megye és Budapest által alkotott Közép-magyarországi régió speciális helyzetét az okozza, hogy az egy főre jutó GDP tekintetében – Budapest hatása miatt – a közösségi átlag fölött áll, ezért – eltérően a többi hat magyar régiótól – 2014-2020 között nem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű európai uniós támogatásokra, mint a közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók. A régióban elérhető források csökkenése elsősorban Pest megyét érinti hátrányosan, mivel Pest megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne támogatható.

 

A Pest megyei települési önkormányzatok és Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az elmúlt másfél évtized során több alkalommal kezdeményezték Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válását annak érdekében, hogy önálló tervezési-statisztikai régióként a megye egésze a valós fejlettségének megfelelő régió kategóriába kerüljön besorolásra az Európai Unió támogatáspolitikája szempontjából. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése legutóbb 2015. október 30-án hozott határozatával javasolta a Kormánynak, hogy a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálat során Pest megye önálló NUTS2-es régióvá válásáról szülessen döntés. Pest Megye Önkormányzata a döntés megalapozásához egy tanulmányt is készített, amely gazdasági-társadalmi mutatókkal igazolta: Pest megye leszakadásának oka részben arra vezethető vissza, hogy nem jutott hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyek tényleges fejlettségének megfelelően megillették volna.  

A 187 Pest megyei települési önkormányzatból 182 testületi határozattal erősítette meg támogatását Pest megye önálló régióvá válása iránt. A Fővárosi Közgyűlés szintén egyhangú határozattal támogatta a kezdeményezést.

Nagykőrös és Szentlőrinckáta települési önkormányzatai - az önálló régió támogatása mellett - népszavazás kiírását kezdeményezték a település szomszédos megyéhez történő csatlakozása érdekében. A magyar területszervezési jogszabályok alapján a megyeváltás - eredményes népszavazás és az Országgyűlés támogató döntése esetén - csak 2019-ben léphet hatályba. Az uniós jog értelmében a megye 1%-át meghaladó népesség más megyéhez történő átvitele esetén e települések - függetlenül attól, hogy 2019-ben közigazgatásilag más megyék, ezáltal más régiók részei lehetnek - csak 2021-től lesznek jogosultak a kevésbé fejlett régióknak járó támogatások igénybevételére. Erre az időpontra pedig már Pest megye is kevésbé fejlett régióként tervezheti meg - remélhetőleg a jelenlegi támogatási szint többszörösének megfelelő  - uniós forrásfelhasználást.

pestmegye.hu

Nyomtatás :: Bezárás